Du er her: 

Vejlederordning

- for nyansatte præster i Hjørring Nordre Provsti...

Præstearbejde er ”blækspruttearbejde”, og denne oversigt er tænkt som inspiration og huskeliste, og den kan løbende justeres efter forholdene i det enkelte pastorat.

Klik på billedet, og læs folderen "Vejledning til nyansatte præster - i Hjørring Nordre Provsti".

 

Lise Munk Petersen, lmpe@km.dk
Iben Aldal, ia@km.dk
Februar 2017