Præster i Hjørring Søndre Provsti

 

 

Af nedenstående oversigt fremstår navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse på præsterne i Hjørring Søndre Provsti:

Sct. Catharinæ Sogn:

Sognepræst/provst Thomas Reinholdt Rasmussen
St. Kirkestræde 15, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 11 90, e-mail:  trr@km.dk

Sognepræst Knud Erik Nielsen
Trollhättanvej 3, 9800  Hjørring, tlf. 98 92 16 30, e-mail: knen@km.dk

Sognepræst Katrine Kjeller Petersen Mikaelsen
Svanelundsvej 58, 9800 Hjørring, tlf. 30 60 01 05, e-mail: kakm@km.dk

Sognepræst Helle Bundgaard Laursen Skjølstrup
Tårsvej 10, Lendum, 9870 Sindal, tlf. 23 65 07 49, e-mail: hbla@km.dk

 


 

Sct. Hans/Sct. Olai sogne:

Sognepræst Hanne Nøhr Krüger
Kirkegårdsvej 20, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 06 29, e-mail: hnk@km.dk

Sognepræst Kirsten Staghøj Sinding
Furrebyvej 12, 9480 Løkken, tlf. 23 88 48 38, e-mail: kss@km.dk

Sognepræst Martin Johannes Skov
Fredensvej 9, 9800 Hjørring, tlf. 24 62 62 55, e-mail: mjs@km.dk

 


 

Bistrup Sogn:

Sogne- og hospitalspræst

Stillingen er vakant

 

Sogne- og arresthuspræst Birte Maarup Iversen
Ringvejen 5A, 9800 Hjørring, tlf. 61 62 03 06, e-mail: bmi@km.dk

 


 

Tårs/Morild/Ugilt pastorat:

Sognepræst Kirsten Munkholt
Vrejlev Klostervej 33, 9830 Tårs, tlf. 98 96 10 83, e-mail: kimu@km.dk

 


 

Vrejlev/Hæstrup pastorat:

Sognepræst Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå, tlf. 98 98 60 43, e-mail: krr@km.dk

 


 

Skallerup/Vennebjerg/Mårup pastorat:

Sognepræst Peder Madsen
Grønne Klitvej 304, Skallerup, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 80 45, e-mail: pcm@km.dk

 


  

Løkken Storpastorat:

Løkken/Furreby, Børglum, Vrensted-Rubjerg-Lyngby pastorater:

Kst. Sognepræst Jens-Anders Overgaard Djernes
Harald Fischers Vej 1, 9480 Løkken, tlf. 23 41 01 84, e-mail: jdj@km.dk

Sognepræst Lise Nedergaard
Præstevangen 3, 9480 Løkken, tlf. 98 99 11 41, e-mail: lne@km.dk

 


 

Harritslev/Rakkeby/Vejby/Sejlstrup/Jelstrup pastorat:

Sognepræst Lea Hoff Ringgård Lauridsen er tilbage fra barsel 24.03.20.

I mellemtiden kan man kontakte sognepræsten i Bistrup sogn.

 

 


 

Vrå/Em pastorat:

Sognepræst Henrik Bang-Møller, Sdr. Vråvej 11, 9760 Vrå, tlf. 98 98 10 40, e-mail: hebm@km.dk


 

Vrå Valgmenighed:

Sognepræst Lene Graarup, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf. 98 98 12 77, e-mail: lene@vraahojskole.dk

 


 

Internt:

Til brug for pastores emeriti kan her hentes skema til ansøgning om honorar (husk at gemme dokumentet på egen PC, før du udfylder det):

Honorarskema (Excel)

Honorarskema (PDF)

Det udfyldte skema indsendes til provsten, som påtegner og videresender til Aalborg Stiftsøvrighed.