Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti

Menighedsrådet vælges ved afstemning hvert fjerde år og består, afhængigt af sognets størrelse af mellem 6 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er), der er født(e) medlem(mer). Desuden kan en medarbejderrepræsentant deltage i rådets møder uden stemmeret.

 

Menighedsrådets virksomhed er lovfæstet i lov nr. 571 om menighedsråd fra 21. juni 1996. Der har været menighedsråd i Danmark fra 15. maj 1903, hvor Folketinget vedtog den første menighedsrådslov. Siden er loven blevet revideret flere gange, og menighedsrådenes kompetencer og ansvar er blevet stadigt større.

 

Menighedsrådenes vigtigste opgaver er at vælge præsten og at understøtte og fremme det kirkelige liv i sognet.

 

Menighedsrådet udarbejder kirke- og præstegårdskassens budget og forelægger kassernes regnskab, der revideres og senere godkendes af provstiudvalget.

 

Menighedsrådet ansætter og lønner personale såsom kordegn, organist, kirketjener, graver, sognemedhjælper, kirkesanger(e), kirkekor, børnekor, vikarer m.fl. Desuden bestyrer og vedligeholder menighedsrådet kirkerne og alle bygninger, der ejes af præsteembedet, det vil sige præsteboliger, sognegårde, kirkegårde, præstegårde med avlsbygninger, graverfaciliteter etc.

 

Kirkekassen afholder udgifter til kirkelig undervisning, konfirmationsforberedelse, minikonfirmander, kirke-skole samarbejde, studiekredse, foredragsaftener og anden oplysende virksomhed og til drift og vedligeholdelse af kirkegårde.

 

Menighedsrådene holder offentlige møder, hvortil alle har adgang. Møderne holdes som regel en gang månedligt.

 

Nedenfor findes navn og adresse på menighedsrådsformænd og -næstformænd i Hjørring Søndre Provsti.

 


 

Bistrup Sogns Menighedsråd, e-mail: 9101@sogn.dk

Formand: John Sander Christiansen, Høhnersvej 4, 9800  Hjørring. Tlf. 98927433, mobilnr. 29927433, e-mail: jsc0807@gmail.com

Næstformand: Sten Houmøller-Jørgensen, Capt. Rottbølls Vej 31, 9800  Hjørring. Tlf. 98903472, e-mail: stenhou@moeller.tdcadsl.dk

 


 

Sankt Hans Sogns Menighedsråd, e-mail: 8455@sogn.dk

Formand: Elsebeth Steffensen, Henriksvej 4, 9800  Hjørring. Mobilnr. 28440563, e-mail: sveskemor1@gmail.com

Næstformand: Knud Mørk Jensen, Sophus Thomsens Gade 6, 9800 Hjørring. Tlf. 27258179, e-mail: knudmrk@gmail.com

 


 

Sankt Olai Sogns Menighedsråd, e-mail: 8456@sogn.dk

Formand: Kurt Madsen, Okseøjevej 7, 9800 Hjørring. Tlf. 98926997, mobilnr. 21349404, e-mail: klm@has.dk

Næstformand: Svend Riis, Gyvelvej 6, 9800 Hjørring. Mobilnr. 40287670, e-mail: a-s_riis@mail.tele.dk

 


 

Sejlstrup Sogns Menighedsråd, e-mail: 8409@sogn.dk

Formand: Hanne Drejergaard Kjeldsen, Vejbyvej 406, Sejlstrup, 9480  Løkken. Tlf. 98999203, mobilnr. 21624409, e-mail: hkogjk@gmail.com

Næstformand: Bente Berman Kragh, Smidstrupvej 329, Smidstrup, 9760  Vrå. Mobilnr. 25342190 e-mail: kragh177@gmail.com

 


 

Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, e-mail: 8468@sogn.dk

Formand: Niels Jakob Hansen, Søstjernevej 1, Skal Klit, 9800 Hjørring. Mobilnr. 61549609, e-mail: stangsager@outlook.dk

Næstformand: Inger Marie Skamriis Andreasen, Lophavevej 49, Vennebjerg, 9800  Hjørring. Tlf. 98960033, mobilnr. 20658533, e-mail: lophave@mail.dk

 


 

Tårs Sogns Menighedsråd, e-mail: 8458@sogn.dk

Formand: Carsten Skovsgaard, Rønly 13, 9830  Tårs. Tlf. 98962040, mobilnr. 20244734, e-mail: cskovsgaard@gmail.com

Næstformand: Edith Kristine Vaihøj, Egely 9, 9830  Tårs. Tlf. 98961848, mobilnr. 53601422, e-mail: edithvaihoej@gmail.com

 


 

Vejby Sogns Menighedsråd, e-mail: 8408@sogn.dk

Formand: Kirsten Baggesen, Vejbyvej 750, Vejby, 9760  Vrå. Tlf. 98994109, mobilnr. 30545343, e-mail: kirstenbaggesen@yahoo.dk

Næstformand: Gert Skovgaard Pedersen, Vangen 46, Vejby, 9760  Vrå. Tlf. 98994103, mobilnr. 26294103, e-mail: vangen@nordfiber.dk

 


 

Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, e-mail: 8404@sogn.dk

Formand: Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring. Mobilnr. 20804928, e-mail: ge@bbnpost.dk

Næstformand: Poul Holst, Vestermarksvej 77, Lund, 9760  Vrå. Tlf. 98986258, mobilnr. 40109258, e-mail: holst-1@privat.dk

 


  

Vrensted Sogns Menighedsråd, e-mail: 8410@sogn.dk

Formand: Jens Juhl, Bådstedhedevej 11, Vrensted, 9480  Løkken. Tlf. 98889306, mobilnr. 41225419, e-mail: jens.juhl02@gmail.com

Næstformand: Anne-Marie Rosengaard Jensen, Vrenstedvej 407, Vrensted, 9480  Løkken. Mobilnr. 24635845, e-mail: annemarierosengaard@gmail.com

 


 

Vrå Sogns Menighedsråd, e-mail: 8414@sogn.dk

Formand: Inger-Lisbeth Munch Gårdbo, Sdr Vråvej 166, Refsnæs, 9760  Vrå. Tlf. 98981883, mobilnr. 29104883, e-mail: lisbeth@gaardbo.com

Næstformand: Grete Dybro, Vester Alle 40, 9760 Vrå. Tlf. 98981234, mobilnr. 24266234, e-mail: hgdybro@pc.dk 

 


 

Børglum Sogns Menighedsråd, e-mail: 8406@sogn.dk

Formand: Niels Erik Gregersen, Fristrupvej 4, Børglum, 9760  Vrå. Mobilnr. 52244186, e-mail: enegregersen@gmail.com

Næstformand: Jens F. Mariegaard, Børglum Klostervej 75, Vittrup, 9480 Løkken. Mobilnr. 20465008, e-mail: skolegaarden@mail.dk

 


 

Em Sogns Menighedsråd, e-mail: 8415@sogn.dk

Formand: Birte Marie Østergaard, Vollerupvej 62, Em, 9760 Vrå. Tlf. 98981304, e-mail: birte.jorgen@outlook.com

Næstformand: Kristoffer Houen, Stenbjerggårdsvej 172, Vollerup, 9760 Vrå. Tlf. 98981311, mobilnr. 20875311, e-mail: houen@hotmail.dk

 


 

Harritslev Sogns Menighedsråd, e-mail: 8474@sogn.dk

Formand: Poul Krogholm Simonsen, Åstrupvej 582 A, S. Harritslev, 9800  Hjørring. Tlf 98998272, mobilnr. 40198272, e-mail: poul@pksimonsen.dk

Næstformand: Verner Nielsen, Vejbyvej 68, S. Harritslev, 9800  Hjørring. Tlf. 96670988, e-mail: vkirkholm@gmail.com

 


 

Rubjerg-Lyngby Sogns Menighedsråd, e-mail: 8470@sogn.dk

Formand: Bjarne Terkelsen, Kronholmsvej 59A, Nr. Rubjerg, 9480  Løkken. Mobilnr. 61742371, e-mail: bjarne.terkelsen@live.dk

Næstformand: Birthe Guldbæk Faurhøj, Skovvej 24, Lyngby, 9480 Løkken. Mobilnr. 20129921, e-mail: faurhoej@mail.tele.dk

 


 

Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd, e-mail: 8407@sogn.dk

Formand: Britta Staghøj Drivsholm, Nørregade 37, 9480  Løkken. Tlf. 98991918, mobilnr. 60525410, e-mail: brittadrivsholm@gmail.com

Næstformand: Ebbe Paamejer Ejlertsen Jensen, Vendelbogade 10, 9480  Løkken. Tlf. 98991667, mobilnr. 31571237, e-mail: t.e.jensen@dadlnet.dk

 


 

Mårup Sogns Menighedsråd, e-mail: 8473@sogn.dk

Formand: Poul Laurits Nielsen, Rælingen 1, Lønstrup, 9800 Hjørring. Mobilnr. 22721683, e-mail: poul.nielsen735@gmail.com

Næstformand: Allan Normann Sørensen, Møllebakkevej 2, Lønstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98960128, mobilnr. 23462129.

 


 

Rakkeby Sogns Menighedsråd, e-mail: 8475@sogn.dk

Formand: Hanne Agnete Kristensen, Toftegårdsvej 2, Rakkeby, 9800  Hjørring. Tlf. 98998222, mobilnr. 23866876, e-mail: hannejens2@gmail.com

Næstformand: Hanne Christensen, Munkedalsvej 10, Rakkeby, 9800  Hjørring. Tlf. 98998391, mobilnr. 61688391, e-mail: hanne61@gmail.com

 


 

Jelstrup Sogns Menighedsråd, e-mail: 8472@sogn.dk

Formand: Leif Alfred Sørensen, Vennebjergvej 12, Hundelev, 9480  Løkken. Tlf. 98980188, mobilnr. 20286480, e-mail: ls@sejlstrup.dk

Næstformand: Jens Krogholm Simonsen, Løkkensvej 597, Bakholm, 9480 Løkken. Tlf. 98999161, mobilnr. 20484460, e-mail: loekkensvej597@nordfiber.dk

 


 

Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd, e-mail: 8454@sogn.dk

Formand: Niels Daugberg, Tranekærvej 8, 9800 Hjørring. Mobilnr. 40199828, e-mail: daugberg@post5.tele.dk

Næstformand: Anni Buch Hansen, Bragesvej 5, 9800 Hjørring. Tlf. 98902380, mobilnr. 21221985

 


 

 

Find flere informationer om dit menighedråd på Sogneportalen: www.sogn.dk