Hjørring Søndre Provsti

 

Provstikontoret i Hjørring Søndre Provsti har til huse i midten af Hjørring By.

Telefontid: mandag-torsdag kl. 10.00-15.00, fredag kl. 10.00-13.00

(Man er dog altid velkommen til at henvende sig i præstegården)

Provstikontoret beskæftiger udover præsten/provsten en provstisekretær og tre regnskabsførere.

Provstikontoret rådgiver i det daglige menighedsrådene i en lang række sager og koordinerer forskellige samarbejdsaftaler.

 


 

Provsten varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Provsten er melleminstans mellem biskoppen og provstiets præster og varetager det lokale gejstlige tilsyn.
  • Provsten administrerer præsternes rådighedstjeneste, ferie og friweekender, tjenestefrihed samt kørselsregnskaber.
  • Provsten administrerer præsternes kursusønsker og afholder arbejdspladsvurderingssyn og afholder Medarbejderudviklingssamtaler med præsterne.
  • Provsten afholder hvert 4. år provstesyn på alle kirker, graverhuse, kapeller, præstegårde, sognegårde osv. sammen med provstiets bygningssagkyndige.
  • Provsten afholder kirkebogssyn hos alle kirkebogsførende sognepræster.

 

Hjørring Søndre Provsti administrerer budgetter og regnskaber, personalekonsulentordningen samt Hjørring Skole-Kirke Tjeneste.

 


 

Provstikontoret for Hjørring Søndre Provsti er beliggende på følgende adresse:

Nørregade 18 C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: mailto:hjoerringsoendre.provsti@km.dk

Provst 
Thomas Reinholdt Rasmussen,
c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: trr@km.dk

Provstisekretær
Henriette Bjerre,
c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: hebp@km.dk

Regnskabsfører
Marianne Aune,
  c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: marau@km.dk

Regnskabsfører
Jonna Pedersen,  c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: jmp@km.dk

Regnskabsfører
Anne Dam Færch,  c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: aidf@km.dk