Provstiudvalgets mødeplan og referater 2017

Provstiudvalgsmøder 2017

 

10. januar kl. 12.00 i Sindal, Baggesvognsvej 1:

 

28. februar kl. 12.00 i Sindal, Baggesvognsvej 1:

 

21. marts kl. 12.00 i Sindal, Baggesvognsvej 1:

 

3.-4. april kl. 9.00 i Hjørring Sognegård, budgetmøder:

 

2. maj kl. 15.00 i Hjørring:

 

6. juni, Læsø:

 

14.-15. august kl. 9.00 i Hjørring Sognegård, budgetmøder:

 

5. september kl. 12.00 i Hjørring:

 

3. oktober kl. 12.00 i Sindal:

 

7. november kl. 12.00 i Sindal:

 

5. december kl. 12.00 i Sindal:

 


Budgetsamråd 2017

2. maj kl. 19.00 i Hjørring Sognegård:
Budgetsamråd for menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre Provstier - se referatet her!

28. august kl. 19.00 i Hjørring Sognegård:
Budgetsamråd for menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre Provstier - se referatet her!

 


 

Møde vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd
Der afholdes offentligt møde om valg til provstiudvalg og stiftsråd onsdag den 23. august kl. 19.00 i Sindal Sognegård, Nørregade 48, 9870 Sindal - se referatet her!