Provstiudvalgets mødeplan

 

Hjørring Fælles Provstiudvalg afholder provstiudvalgsmøde en gang om måneden (med undtagelse af juli måned).

Hvis man ønsker punkter behandlet på et provstiudvalgsmøde, sendes de til hjoerringnordre.provsti@km.dk eller hjoerringsoendre.provsti@km.dk senest 1 uge før mødet.

Se en oversigt over provstiudvalgets møder her: