Hjørring Fælles Provstiudvalg

Provstiudvalget er melleminstans mellem menighedsrådet og Stiftsøvrigheden/Kirkeministeriet.

De nuværende provstiudvalgsmedlemmer (pr. 1. november 2017) i Hjørring Fælles Provstiudvalg for Hjørring Nordre og Hjørring Søndre Provstier er:

Hjørring Nordre Provsti:

 • Provst Winnie Nørholm Rischel, Nørregade 52, 9870 Sindal, tlf. 98 93 90 08, mobil 51 50 82 08, e-mail: wnr@km.dk
 • Jens Peter Madsen, Lendumvej 469, 9870 Sindal, telefon 98 47 34 12, e-mail: jpm@post6.tele.dk
 • Per Harfeld, Sønderbro 5, 9881 Bindslev, e-mail: harfeld@outlook.dk
 • Grethe Bork Kristoffersen, Lillehedenvej 2, 9850 Hirtshals, telefon 42 18 54 30, e-mail: frubork@gmail.com
 • Heidi Strøm, På Remmerne 11, 9940 Læsø, telefon 29 92 07 89, e-mail: holmsminde9940@gmail.com

Hjørring Søndre Provsti:

 • Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: trr@km.dk
 • Henrik Lund, Mejsevej 28, 9800 Hjørring, tlf. 21 75 72 54, henriklund@has.dk
 • Mogens Sørensen, Nørre Torv 5, 9800 Hjørring, tlf. 30 31 24 65, mogens.sorensen.privat@gmail.com
 • Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, Hæstrup, 9800 Hjørring, telefon 20 80 49 28, e-mail: ge@bbnpost.dk

Præsternes repræsentant:

 • Kirsten Staghøj Sinding, Furrebyvej 12, 9480 Løkken, telefon 23 88 48 38, e-mail: kss@km.dk

 


 

Henrik Lund er formand for Hjørring Fælles Provstiudvalg, mens Jens Peter Madsen er næstformand for Hjørring Fælles Provstiudvalg.

Provstiudvalget varetager den overordnede økonomiske administration i provstiet og forhandler budgetrammer med kirkekasserne på budgetsamråd, ligesom provstiudvalget meddeler ligningsbeløb til kommunen.

Provstiudvalget administrerer 5% af kommunens ligningsbeløb til uforudsete udgifter. Provstiudvalget har ikke selvstændige revisionsbeføjelser, idet revision varetages af provstirevisor - provstiudvalget godkender regnskaber under hensyntagen til revisors bemærkninger. Provstiudvalget sagsbehandler en række bygge-, anlægs- og restaureringsopgaver og anbefaler låneoptagelse i stiftsmidlerne.

 


 

Provstiudvalget samarbejder i den forbindelse med en række konsulenter:

 • Kgl. Bygningsinspektør
 • Orgelkonsulent
 • Kirkegårdskonsulent
 • Bygningskonsulent for præstegårde
 • Præstegårdskonsulent
 • m.fl.

Stiftsøvrighedens jurister og øvrige medarbejdere er selvfølgelige gode samarbejdspartnere.

 


 

 

ForretningsordenProvstiudvalget har på provstiudvalgsmøde den 7. november 2017 vedtaget ny forretningsorden.

Se forretningsorden for Hjørring Fælles Provstiudvalg i PDF-format her.

 


 

Provstiudvalgsmøder

Hjørring Fælles Provstiudvalg afholder provstiudvalgsmøde en gang om måneden (med undtagelse af juli måned).

Hvis man ønsker punkter behandlet på et provstiudvalgsmøde, sendes de til hjoerringnordre.provsti@km.dk eller hjoerringsoendre.provsti@km.dk senest 1 uge før mødet.

Oversigt over provstiudvalgets møder kan findes her.