Personalekonsulent i Hjørring Nordre og Søndre provstier

 

De to Hjørring provstier er sammen med Thisted, Frederikshavn og Sydthy fælles om en personalekonsulent.

 

Konsulentens opgave er at understøtte og rådgive menighedsrådene og deres kontaktpersoner i alle spørgsmål vedr. personaleforhold.

 

Konsulenten har endvidere været menighedsrådene behjælpelige ved Arbejdstilsynets besøg på de folkekirkelige arbejdspladser.

 


 

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til:

 

Personalekonsulent Anni Sloth

Rolighed 28, 9830 Tårs

telefon 98 94 46 48

telefax 98 94 46 41

e-mail: aslo@km.dk