Du er her: 

Provstesyn 2021

Mindst hvert fjerde år skal der holdes provstesyn over kirke og kirkegård. 

Formålet med synet er at få foretaget en grundig gennemgang af kirken og kirkegården. Synet omfatter derfor følgende:

  1. Kirkebygningens ydre.
  2. Kirkebygningens indre, herunder tårn- og loftsrum.
  3. Kirkens inventar og tilbehør.
  4. Behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskader og lignende forsikringsbegivenheder.
  5. Kirkegården med tilbehør og bygninger til brug for kirke eller kirkegård.
  6. Registrering/afregistrering af gravminder. 

I synet deltager provsten, provstiudvalget samt provstiets bygningssagkyndige.

Klik her og se oversigten over provstesyn 2021

Del dette: