Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti

Menighedsrådet vælges ved afstemning hvert fjerde år og består, afhængigt af sognets størrelse, af mellem 6 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er), der er født(e) medlem(mer). Desuden kan en medarbejderrepræsentant deltage i rådets møder uden stemmeret.

Menighedsrådets virksomhed er lovfæstet i lov nr. 571 om menighedsråd fra 21. juni 1996. Der har været menighedsråd i Danmark fra 15. maj 1903, hvor Folketinget vedtog den første menighedslov. Siden er loven blevet revideret flere gange, og menighedsrådenes kompetencer og ansvar er blevet stadigt større.

Menighedsrådenes vigtigste opgaver er at vælge præsten og at understøtte og fremme det kirkelige liv i sognet.

Menighedsrådet udarbejder kirke- og præstegårdskassens budget og forelægger kassernes regnskab, der revideres og senere godkendes af provstiudvalget. 

Menighedsrådet ansætter og lønner personale såsom kordegn, organist, kirketjener, graver, sognemedhjælper, kirkesanger, kirkekor, børnekor, vikarer mfl. Desuden bestyrer og vedligeholder menighedsrådet kirkerne og alle bygninger, der ejes af præsteembedet, det vil sige præsteboliger, sognegårde, kirkegårde, præstegårde med avlsbygninger, graverfaciliteter etc.

Kirkekassen afholder udgifter til kirkelig undervisning, konfirmationsforberedelse, minikonfirmander, kirke-skole samarbejde, studiekredse, foredragsaftener og anden oplysende virksomhed og til drift og vedligeholdelse af kirkegårde.

Menighedsrådene holder offentlige møder, hvortil alle har adgang. Møderne holdes som regel en gang månedligt.

Nedenfor findes navn og adresse på menighedrådsformænd og -næstformænd i Hjørring Nordre Provsti:

 


 

Astrup Sogns Menighedsråd, e-mail: 8460@sogn.dk

Formand: Niels Christian Munkbak Andersen, Lundholmvej 11, Astrup, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 53 50, mobil 61 74 44 53, niels@munkbak.dk

Næstformand: Søren Krøgh Risager, Lundholmvej 3, Astrup, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 51 56, mobil 40 52 52 85, s.risager@nordfiber.dk

 


 

Bindslev Sogns Menighedsråd, e-mail: 8429@sogn.dk

Formand: Per Harfeld Petersen, Sønderbro 5, 9881 Bindslev, tlf. 98 93 82 50, mobil 20 33 62 50, php@dlg.dk

Næstformand: Mona Jensen, Mosbjergvej 45, 9881 Bindslev, tlf. 98 93 85 79, mobil 21 60 85 48, mos45@jensen.mail.dk

 


  

Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, e-mail: 8461@sogn.dk

Formand:  Alice Rokkjær, Skagen Landevej 143, Bjergby, 9800 Hjørring, mobil 51 51 95 42, e-mail: skagenlandevej@hotmail.com

Næstformand: Henning Grøntved, Grøntvedvej 5, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 52 31, mobil 20 28 34 31, e-mail: henagroentved@hotmail.com

 


 

Hirtshals Sogns Menighedsråd, e-mail: 8465@sogn.dk

Formand: Grethe Bork Kristoffersen, Lillehedenvej 2, 9850 Hirtshals, mobil 42 18 54 30, e-mail: frubork@gmail.com

Næstformand: Jan Kiel Riisager, Engvej 21, 9850 Hirtshals, mobil 29 85 47 45, e-mail: jan@riisager.me

 


 

Horne-Asdal Sognes Menighedsråd, e-mail 8463@sogn.dk

Formand: Susanne Lønsman Larsen, Erantisvej 5, Åbyen, 9850 Hitshals, mobil 51 54 20 27, e-mail: sj-larsen@stofa.dk

Næstformand: Johannes Bæk, Høkervænget 1, Horne, 9850 Hirtshals, mobil 40 87 96 48, e-mail: monaogjohs@nordfiber.dk

 


 

Sørig Sogns Menighedsråd, e-mail: 9229@sogn.dk

Formand: Lissy Wittendahl, Skagenvej 98, Tuen, 9881 Bindslev, mobil 61 42 68 58, e-mail:  lissywl@gmail.com

Næstformand: Jens Toft Thomsen, Tuenvej 34, Tuen, 9881 Bindslev, tlf. 98 93 20 59, mobil 61 74 44 49, e-mail: dorthethomsen@tdc.adsl.dk

 


 

Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd, e-mail: 8466@sogn.dk

Formand: Henrik Holst Hegelund, Bøjen 4, Tornby, 9850 Hirtshals, mobil 60 53 00 22, e-mail: henrik-hegelund@skolekom.dk

Næstformand: Jørgen Clasen, Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup, 9800 Hjørring, mobil 25 41 46 44, e-mail: clasen2009@hotmail.com

 


 

Tversted Sogns Menighedråd, e-mail: 8482@sogn.dk

Formand: Elsebeth Olesen Madvig, Tannisbugtvej 55, Tversted, 9881 Bindslev, mobil 24 44 23 99, mail: Madvig@has.dk

Næstformand: Carsten Guntofte, Tannisbugtvej 111, Tversted, 9881 Bindslev, mobil 40 99 81 25, e-mail: guntofte@hotmail.com

 


 

Uggerby Sogns Menighedsråd, e-mail: 8483@sogn.dk

Formand: Agnethe Nielsen, Uggerhøjvej 33, 9800 Hjørring, 98975744 / 23319927, agnethe.christine@nielsen.mail.dk

Næstformand: -

 


 

Hørmested Sogns Menighedsråd, e-mail: 8432@sogn.dk

Formand: Bodil Kjær, Klarupvej 29, 9870 Sindal, tlf. 40 73 46 75, email: klarupdal@gmail.com

Næstformand: Lars Christian Nørgaard Larsen, Klarupvej 60, Hørmested, 9870 Sindal, tlf. 98 93 54 47, e-mail: klaupmose@larsart.dk

 


 

Lendum Sogns Menighedsråd, e-mail: 9063@sogn.dk

Formand: Leif Christensen, Stenhøjvej 236, Stenhøj, 9900  Frederikshavn, tlf. 98 47 52 02, mobil 29 44 68 57, email: leif_tove@christensen.mail.dk

Næstformand: Keld Moesgaard, Tårsvej 29, Lendum, 9870  Sindal, 98473065 / 21437881, moesgaard@urdc.dk

 


 

Sindal Sogns Menighedsråd, e-mail: 8459@sogn.dk

Formand: Ole-Jan Staun-Pedersen, Østerlund 5, 9870  Sindal, mobil 23 70 97 27, e-mail: ole-jan@staun-pedersen.dk

Næstformand: Grete Marie Andersen, Baldersvej 5, 9870 Sindal, mobil 23 49 14 49, e-mail: grete.andersen@yahoo.dk

 


 

Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd, e-mail: 8431@sogn.dk

Formand: Lissy Margrethe Lisborg, Jerupvej 600, Mosbjerg, 9870  Sindal, tlf. 98 93 06 37, mobil 20 74 40 37, e-mail: lisborg@mail.tele.dk

Næstformand: Gerda Baand, Kastanievej 14, Mosbjerg, 9870  Sindal, tlf. 98 93 00 14, mobil 29 10 46 09, e-mail: gbaand@nordfiber.dk

 


 

Læsø Menighedsråd, e-mail: 8437@sogn.dk

Formand: Bodil Kessler, Holmbækvejen 10, 9940 Læsø, tlf. 98 49 10 95, mobil 21 57 61 85, e-mail: bodilkessler@mail.ck

Næstformand:  Elmer Emil Haaber, Danzigmannvej 1B, Østerby, 9940 Læsø, tlf. 98 49 83 78, mobil 29 47 10 17, e-mail: elmerhaaber@live.dk

 


 

Ugilt Menighedsråd, e-mail: 8457@sogn.dk

Formand: Ib Christiansen, Bjergevej 69, Ilbjerge, 9800  Hjørring, tlf. 98 96 32 78, mobil 24 67 62 78, e-mail:  bjergevej69@mail.tele.dk

Næstformand: Heidi Hunderup, Lille Ugiltvej 6, Ugilt, 9800  Hjørring, tlf. 99 24 50 88, mobil 30 57 54 12, e-mail: heidi_h@post.tele.dk

 


 

Find flere informationer om dit menighedsråd på Sogneportalen: www.sogn.dk