Reformationsfejringen i Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Katekismusgudstjenester i Hirtshals Kirke

Ved en række gudstjenester i efteråret 2017 og foråret 2018 vil sognepræst Bjarne Hougaard prædike over afsnit fra Luthers lille katekismus sammen med relevante bibeltekster. Gudstjenesterne vil i grundtræk følge den almindelige højmesseliturgi, men med den afvigelse, at der ved hver gudstjeneste vil være skriftemål forud for altergangen.

Organist Arne Jørgen Fæø vil medvirke med musikledsagelse. Bl.a. vil der til hver gudstjeneste blive introduceret en salme af den Norske forfatter Petter Dass, som har skrevet en række salmer til katekismusstoffet.

Der afholdes skriftemålsgudstjenester efter følgende plan – alle dage kl. 10.30:

  • 12. november 2017: Livet i Guds lys 3 (7.-10. bud)

 


                          

  • 14. januar 2018: Hvem er Gud? (1. trosartikel)
  • 11. februar 2018: Hvem er Kristus (2. trosartikel )
  • 11. marts 2018: Hvem er Helligånden (3. trosartikel)
  • 15. april 2018: Fadervor
  • 13. maj 2018: Dåben              
  • 10. juni 2018: Nadveren og skriftemålet

 


Links