Hjørring Fælles Provstiudvalg

Provstiudvalget er melleminstans mellem menighedsrådet og Stiftsøvrigheden/Kirkeministeriet.

De nuværende provstiudvalgsmedlemmer (pr. 21. november 2013) i Hjørring Fælles Provstiudvalg for Hjørring Nordre og Hjørring Søndre Provstier er:

Hjørring Nordre Provsti:

 • Provst Winnie Nørholm Rischel, Nørregade 52, 9870 Sindal, tlf. 98 93 90 08, mobil 51 50 82 08, e-mail: wnr@km.dk
 • Jens Peter Madsen, Lendumvej 469, 9870 Sindal, telefon 98 47 34 12, e-mail: jpm@post6.tele.dk
 • Per Harfeld, Sønderbro 5, 9881 Bindslev, e-mail: php@dlg.dk
 • Lisbeth Waaentz, Vesterø Havnegade 53, 9940 Læsø, telefon 98 49 98 01, e-mail: waaentz@tdcadsl.dk

Hjørring Søndre Provsti:

 • Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring, telefon 98 92 11 90, e-mail: trr@km.dk
 • Gert Nørgaard Frederiksen, Valmuevej 12, 9760 Vrå, telefon 27 25 81 13, e-mail: gertnf@mail.dk
 • Henrik Lund, Mejsevej 28, 9800 Hjørring, tlf. 21 75 72 54, henriklund@has.dk
 • Mogens Sørensen, Nørre Torv 5, 9800 Hjørring, tlf. 30 31 24 65, mogens.sorensen.privat@gmail.com

Gert Nørgaard Frederiksen er formand for Hjørring Fælles Provstiudvalg, mens Jens Peter Madsen er næstformand for Hjørring Fælles Provstiudvalg.

Provstiudvalget varetager den overordnede økonomiske administration i provstiet og forhandler budgetrammer med kirkekasserne på budgetsamråd, ligesom provstiudvalget meddeler ligningsbeløb til kommunen.

Provstiudvalget administrerer 5% af kommunens ligningsbeløb til uforudsete udgifter. Provstiudvalget har ikke selvstændige revisionsbeføjelser, idet revision varetages af provstirevisor - provstiudvalget godkender regnskaber under hensyntagen til revisors bemærkninger. Provstiudvalget sagsbehandler en række bygge-, anlægs- og restaureringsopgaver og anbefaler låneoptagelse i stiftsmidlerne.

Provstiudvalget samarbejder i den forbindelse med en række konsulenter:

 • Kgl. Bygningsinspektør
 • Orgelkonsulent
 • Kirkegårdskonsulent
 • Bygningskonsulent for præstegårde
 • Præstegårdskonsulent
 • m.fl.

Stiftsøvrighedens jurister og øvrige medarbejdere er selvfølgelige gode samarbejdspartnere.

Provstiudvalgsmøder

Punkter til behandling på et provstiudvalgsmøde sendes til
hjoerringnordre.provsti@km.dk eller
hjoerringsoendre.provsti@km.dk
senest 1 uge før mødet.


Se årets mødeplan samt referater fra de tidligere provstiudvalgsmøder her!

Kommende møder

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde hos Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 48, Sindal.

7. nov 12:00
16:00
7. nov 12:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde hos Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 48, Sindal.

5. dec 12:00
16:00
5. dec 12:00 -
16:00