Reformationsfejringen i Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Katekismusgudstjenester i Hirtshals Kirke

Ved en række gudstjenester i efteråret 2017 og foråret 2018 vil sognepræst Bjarne Hougaard prædike over afsnit fra Luthers lille katekismus sammen med relevante bibeltekster. Gudstjenesterne vil i grundtræk følge den almindelige højmesseliturgi, men med den afvigelse, at der ved hver gudstjeneste vil være skriftemål forud for altergangen.

Organist Arne Jørgen Fæø vil medvirke med musikledsagelse. Bl.a. vil der til hver gudstjeneste blive introduceret en salme af den Norske forfatter Petter Dass, som har skrevet en række salmer til katekismusstoffet.

Der afholdes skriftemålsgudstjenester efter følgende plan – alle dage kl. 10.30:

  • 10. september 2017: Livet i Guds lys 1 (1.-3. bud)
  • 8. oktober 2017: Livet i Guds lys 2 (4.-6. bud)
  • 12. november 2017: Livet i Guds lys 3 (7.-10. bud)

 


                          

  • 14. januar 2018: Hvem er Gud? (1. trosartikel)
  • 11. februar 2018: Hvem er Kristus (2. trosartikel )
  • 11. marts 2018: Hvem er Helligånden (3. trosartikel)
  • 15. april 2018: Fadervor
  • 13. maj 2018: Dåben              
  • 10. juni 2018: Nadveren og skriftemålet

Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser

Torsdag den 7. september kl. 19.00 i Menighedslokalerne ved Emmersbæk kirke, Asger Højlundsvej 1, 9850 Hirtshals

Professor Asger Højlund er præstesøn fra Hirtshals og i dag Professor ved Menighedsfakultetet i Aarhus. Han har forsket i Luthers tanker næsten hele sit liv, og er dr. teol. med speciale i Luther.

Han aktuel med bogen ”Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser”. på forlaget Kolon 2017.

Gennem foredraget vil han give et indtryk af Martins Luthers liv og tro. Der vil også være lejlighed til en snak om, hvad Luther betyder for kirke og samfund i dag.

Se mere på www.hirtshalssogn.dk

Alle er velkommen.

 


 

 

UPDATE! SALON "500 år efter Luther"

UPDATE!

SALON "500 år efter Luther"

i SOGNEGÅRDEN ved Skallerup kirke

tre onsdage i efteråret,
hver gang fra kl. 19.30 til 21.30

Onsdag den 27. september

Onsdag den 18. oktober

Onsdag den 15. november

En række aftener med plads til eftertanke over emner, som kom op til overfladen i forbindelse med reformationsrøret for 500 år siden, og som ikke må sande til hverken i historien eller i en bevidst- og kritikløs fejring af Martin Luther, som om alt med ham var endegyldigt formuleret til ende om kristen tro og tanke og livet i det hele taget.

Hver gang vil der blive givet et oplæg, der ud fra en eller flere Martin Luther-tekster kan danne afsæt for en fri drøftelse af påtrængende og eksistentielle – og dermed også til enhver tid aktuelle – spørgsmål.

Det er ingen betingelse for at kunne være med – eller at få noget ud af at deltage – at man møder op hver gang.

Deltagelse er heller ikke betinget af, at man har forberedt sig hjemmefra, selv om der henvises til tekster, man selvfølgelig er velkommen til at læse.

Det koster 20 kr. at deltage, heri er inkluderet betaling for brød og pølse med øl/sodavand samt en kop kaffe/te.

 


Sognegården ved Skallerup Kirke

Onsdag den 11. oktober kl. 19.30.

Professor Jørn Henrik Petersen, leder af Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet, holder foredrag om, hvad der ligger i det, der normalt omtales som Martin Luthers toregimente-tænkning, og som forsøger at komme overens med, hvad det betyder, at vi som mennesker på den ene side lever "for Guds ansigt" under evangeliets tiltale og på den anden side samtidig befinder os i en konkret politisk, samfundsmæssig sammenhæng, der i store træk har helt dagligdags prosaiske dagsordener.

En mere præcis titel for foredraget med tilhørende omtale vil foreligge senere.

 


"Og friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang"

Musikgudstjeneste i Lønstrup Kirke tirsdag den 31. oktober kl. 19.30

Afholdes på Reformationsdagen, 500 år efter at Martin Luther med sine teser imod afladshandelen gav stødet til det, der siden skulle komme til også at forme den luthersk-evangeliske kirke i Danmark. Gudstjenesten vil repræsentere et forsøg på at omsætte en væsentlig luthersk-reformatorisk erkendelse i aktuel, nutidig praksis; nemlig den, at musikken i sig selv rummer en afspejling af det under, at Guds Ord ”bliver kød” iblandt os og lægges hen til os, så vi under gudstjenesten – ikke mindst også i sang – ikke alene kan, men tage Ordet i munden, helst så enkelt som muligt med modersmålets egne lettilgængelige vendinger. Musikken vil komme til at spænde vidt i genrer og vil blive leveret af kirkens organist, Anders Barfoed, og korlederen, Tornben Warncke, der naturligvis også optræder med det lokale Sognekoret. Men menigheden vil naturligvis få rig lejlighed til at synge med på en række salmer, herunder også et par stykker fra Martin Luthers hånd.

 


MARTIN MARTIN MARTIN!

Skallerup Kirke onsdag den 22. november kl. 19.00

Entré: kr. 50,00

MARTIN MARTIN MARTIN!

- er en forestilling af og med skuespilleren Kristian Halken og trommeslageren Kalle Mathiesen.

Forestillingen giver et dramatisk bud på Martin Luthers liv (med humor og med fokus mere på mennesket end på teologen) og bringer salmer og tekster af Luther op i tiden.

Kristian Halkens teatertyngde er kendt af de fleste fra film og TV (senest måske bedst fra hans rolle som Fies far i ”Badehotellet”). Kalle Mathiesens sprudlende, anarkistiske musikalske talent er sikkert kendt af færre, men her bliver der lejlighed til at opleve, hvordan talenterne forenes.

 


Links